Het verblijvingsbeding

Het verblijvingsbeding (beter bekend als het ‘langst leeft, al heeft’-beding) is een clausule binnen de huwelijksovereenkomst waarbij het geheel van de gemeenschap aan de langstlevende partner in volle eigendom wordt nagelaten. Men kan dit als het ware als een geruststelling voor de overblijvende partner beschouwen, doch kan het behoudens die zekerheid meestal als een fiscale […]

Dienstencheque

De dienstencheque is een betaalmiddel, waarbij de overheid een financiële bijdrage levert. Elke privépersoon die in België verblijft en daar ook gedomicilieerd is, kan tegen een voordeeltarief dergelijke cheques bestellen. Het is een gesubsidieerd betaalmiddel dat men kan aanwenden om de prestaties van huishoudelijke hulp te financieren, op voorwaarde dat men de strenge regels die […]

Donkere invloed (kortverhaal)

Donkere invloed is een kortverhaal van auteur Robby De Letter, over de wanhopige Lucas, die een pact aangaat met één der verworpenen van de hel, de demon Aamon. Robby De Letter is auteur van diverse horror-fantasy verhalen. Door de jaren heen heeft dit genre van schrijven hem blijven intrigeren. Geboren en getogen in Vilvoorde ontdekte hij […]