Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een officiële, duidelijk en ondubbelzinnige kennisgeving per brief die een persoon of onderneming aan zijn eerder contractuele verplichtingen herinnert. Hierin staat duidelijk vermeld wat er van de aangeschrevene verlangd wordt en waarop de verzender van de ingebrekestelling zich baseert, binnen welke termijn een oplossing vereist is, met voorstel hoe hieraan voldaan kan […]

Robby De Letter (auteur)

Robby De letter is auteur van thrillers, horror -en sciencefictionverhalen. Hij studeerde theologie, wat je ook regelmatig in zijn verhalen kan terugvinden. Met een uitermate interesse in hoe mensen het geloof ervaren, zoekt hij in zijn boeken naar oplossingen voor niet alledaagse problemen. Hoewel zijn werk tot het genre van de fictie behoort, lijkt de […]

Paypal

Paypal is een online betaalsysteem dat je gegevens privé houdt. Het werkt als een bemiddeling tussen je bankkaart en de aankoop die je wilt uitvoeren zodat je kaartgegevens voor de verkoper niet zichtbaar zijn. Je kan zowel je bankrekening als je kredietkaart aan een paypalrekening toevoegen. Je betaalt door middel van een email-adres.  

iPhoneografie

Iphoneografie of iphonefotografie is een tak van de fotografie waarbij de iphoneograaf of iphonefotograaf enkel een iphone gebruikt om afbeeldingen vast te leggen. In tegenstelling tot een gewone fotograaf gebruikt hij dus geen regulier fototoestel. Eventuele accessoires moeten op de iphone worden afgesteld. De Iphone heeft bv. geen draaischroef, waardoor men een tussenstuk zal moeten […]

Forensisme

Men spreekt van forensisme of pendelen wanneer personen zich tussen de woning en het werk verplaatsen. De pendelaar of forens is degene die de verplaatsing onderneemt. Het toenemend forensisme heeft twee belangrijke oorzaken: de snel groeiende bevolking de afstand tussen woon -en werkplaats vergroot  

Nuchter

Toestand waarin een persoon verkeert wanneer deze voor een periode van minstens 12 uren niets gegeten of gedronken heeft. Voor operaties en andere onderzoeken eist men van de patiënt om in nuchtere toestand aanwezig te zijn. Dit om mogelijke complicaties te voorkomen. De maag is dan volledig leeg waardoor men indien noodzakelijk van een regionale […]