Congestie

Congestie is een buitengwone ophoping van bloed in een orgaan of in een deel van het lichaam. Men noemt de congestie actief als men de gevolgen kan wijten aan een onsteking. Men noemt de congestie passief als deze veroorzaakt wordt door een erfelijke aderaandoening. Als congestie optreedt zal de omvang van een orgaan in grote mate toenemen, het bloedplasma wordt vanuit de vaten in het bloedweefsel geperst en er zal oedeem ontstaan. Ze kan zo fel worden dat de vaten barsten waardoor een meer of minder sterke bloeding kan optreden. De verschijnselen zijn afhankelijk van de plaats waar congestie zal plaatsvinden.