Over encyclopex

logo encyclopexEncyclopex is de meest compacte encyclopedie van het moment. De grootte van de teksten wordt zo laag mogelijk gehouden omdat niet iedereen uren de tijd heeft om artikels te lezen. Gemaakt door gepassioneerde mensen en met één doel voor ogen, het ontwerpen van een gratis encyclopedie omdat wij van oordeel zijn dat op kennis geen prijs staat. Niet iedereen beschikt over de middelen om dure boeken en hogere studies te betalen. Doch vinden wij dat iedereen de kans moet hebben om zijn kennisveld te verruimen. Encyclopex is er voor u en het staat u dus vrij om er dagelijks gebruik van te maken. Niet langer sleuren met boeken en prompvolle rugzakken want vanaf nu staat het allemaal online. Encyclopex staat nooit stil en de homepagina is daar het grootste bewijs van. Een dagelijkse update van verse artikelen heeft tot doel om uiteindelijk zoveel mogelijk te benoemen. Op die manier zullen wij op een dag uitgroeien tot de grootste Nederlandstalige encyclopedie. Het beste van al, het kost u helemaal niets!

Met wat kunnen we encyclopex vergelijken?

Encyclopex is een Nederlandstalige internetencyclopedie die door Robby De Letter is ontwikkeld en die onder de voorwaarden van de Creative Commons  Naamsvermelding-Gelijk Delen licentie wordt gepubliceerd. Door de teksten per term zo laag mogelijk te houden, kan de lezer in één oogopslag de gewenste informatie opnemen. Het is als het ware de Twitter van de digitale encyclopedieën. Encyclopex werd in 2012 opgericht en focust zich vooral op het snel brengen van de gevraagde informatie. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden om zelf hun bijdrage aan dit project te leveren.

Kenmerken van Encyclopex:

Encyclopex is in tegenstelling tot vele andere digitale encyclopedieën niet op een Wiki gebouwd. Het hele platform draait op WordPress, waardoor het enorm snel en flexibel informatie kan opslaan. Alle artikels worden alvorens publicatie op authenticiteit en juiste bronvermelding gecontroleerd. Encyclopex wil zich uitdrukkelijk als encyclopedie profileren. Het is eenieder vrij om artikels aan te brengen of te wijzigen, doch gebeurt dit steeds na goedkeuring van een webmaster.

De leiding:

IMG_2746De leiding van het project ligt in de handen van Robby De Letter die eerder al grote internetprojecten met succes heeft opgezet. Het is echter niet zijn bedoeling om van encyclopex een onemanshow te maken. Hij moedigt iedereen aan om zich als auteur aan te melden zodat encyclopex sneller kan groeien. Auteurs krijgen per artikel een link naar hun eigen webpagina of profiel op het internet.

Gebruik en regels van encyclopex:

Het gebruik van encyclopex is volledig gratis. Kenmerkend voor het project en het succes ervan is tevens het feit dat de inhoud deels rechtenvrij is. Alle tekst en media worden door Encyclopex door middel van de Creative Commons  Naamsvermelding-Gelijk Delen licentie vrijgegeven en beschikbaar gesteld voor het publiek. Eenieder is daarmee gerechtigd de inhoud kosteloos te verspreiden en/of te wijzigen zolang men een bronvermelding naar het orginele artikel plaatst. Hoewel Encyclopex niet veel regels heeft, verdistantieert het zich van eenieder die auteursrechten opzettelijk of onopzettelijk proberen te schenden.

Meewerken aan encyclopex:

Wij moedigen iedereen aan om deel uit te maken van het project encyclopex. Wie u ook bent, of wat u ook doet. Er is vast wel een onderwerp waar je heel wat vanaf weet. Waarom dit langer voor jezelf houden als de hele wereld met deze internetencyclopedie aan je voeten ligt? Ook jij kan artikels voor encyclopex schrijven, stuur ze vandaag nog hier in. Auteurs krijgen per artikel een link naar hun eigen webpagina of profiel op het internet.

Heeft u een vraag over deze encyclopedie?

Wij weten graag wat het publiek van ons denkt. Daarom staat het u vrij om op ieder ogenblik van de dag ons een bericht te sturen. Het team van encyclopex doet er alles aan om uw vragen binnen de 24u van een antwoord te dienen. Stuur ons hier je vraag door.