Overliquiditeit

Wanneer de liquiditeiten binnen een onderneming tov zijn vereisten te hoog zijn spreekt men van overliquiditeit. De liquiditeiten van een onderneming behoren tot de activa die op hun beurt door de passiva gefinancieerd worden. Men probeert de liquiditeiten van een onderneming steeds zo laag mogelijk te houden maar juist voldoende hoog om de ondernemingsactiviteit naar behore te kunnen blijven uitvoeren. Als men liquiditeiten heeft die niet of nauwelijks worden aangesproken spreekt men over dit fenomeen. Dit alles vindt plaats via de kasplanning of liquiditeitsplanning.