Aalmoezenier

De Aalmoezenier is een geestelijke die als taak het uitdelen van liefdegaven tot doel heeft. Was oorspronkelijk aan vorstenhoven verbonden. In de latere middeleeuwen hadden bepaalde steden ook een Aalmoezenier die zich met de armenzorg zou bezighouden. De dag van vandaag is een Aalmoezenier iemand die zich langs het rooms-katholiek geloof inzet voor zielzorg onder de militairen. Priesters die zich over jeugdbewegingen en arbeidersmiddens ontfermen worden vaak ook Aalmoezenier genoemd. In Nederland spreken we van een vlootpredikant.

Bronnen: Encyclopedie HLN/Spectrum 2005