Aandacht

Onder aandacht verstaan we het mentaal bewustzijn van het hier en nu. Het is een moeilijk te voorspellen fenomeen, men kan zich namelijk met aandacht concentreren op iets maar men kan tevens van zijn aandacht onttrokken worden. Volgens Wundt wordt hiermee de apperceptie of de selectie van bewustzijnselementen bedoeld. De cognitieve psychologie ziet aandacht meer als een bron voor selectieve informatieverwerking.

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483