Aangifte der belastingen

Verplichte opdracht om de verschuldigde belasting te kunnen vaststellen. Hiervoor worden aangifteformulieren ter beschikking gesteld en de betrokkene zal rekening moeten houden met de tijdspanne waarbinnen de indiening moet geschieden. In principe wordt er voor elke soort belasting een aangifte gedaan. De juistheid van de gegevens wordt door de fiscus nagegaan en het is dan ook de plicht van de aangestelde ambtenaar der belastingen om onjuistheden te weerleggen. Het niet of te laat indienen van de belastingaangifte zal in de eerste regel met een geldboete kunnen worden voldaan doch moeten we hier opmerken dat men met dit gedrag een strafbaar feit aan het plegen is. Strafvervolging kan men vermijden door de aangifte alsnog in te dienen.

Bronnen: Encyclopedie HLN/Spectrum 2005