Aartsbisdom

Stelsel binnen de kerk dat bestuurd wordt door een aartsbisschop. Dit komt het meeste voor in de Rooms-Katholieke Kerk en is samen met één of meer onderhorige, de zogenaamde suffragaanbisdommen een kerkprovincie. Er zijn ook aartsbisdommen die op zichzelf staan en geen deel uitmaken van een kerkprovincie. Deze zijn dan rechtstreeks ondergschikt aan de Heilige stoel, juridisch zijn deze wel verbonden aan de dichtsbijzijnde kerkprovincie.

Geschiedenis:
Het aartsbisdom is een voortvloeisel van de door Diocletianus vernieuwde en door Constantijn de Grote vervolmaking van het Romeinse Rijk. De kerk heeft zich hieraan aangepast.