Abdon

Abdon is een figuur uit de Bijbel en was de zoon van een zekere Hillel. Hij was één van de kleinere richters van Israël. Afkomstig uit Piraton wat zich ten westen van Sichem bevond, op het heuvelland dat op de Amalekieten was veroverd en zo aan de stam Efraïm toegewezen. Men vermoedt dat Abdon een rijkelijk leven had, daar hij acht jaar als richter van Israël heeft gefungeerd en veertig zonen en dertig kleinzonen naliet.

Bronnen: Who is who in the Bible