Abel

Abel is een figuur uit de Bijbel. Het is de tweede zoon van Adam en Eva en hij had een zeer kort leven. De naam Abel betekent ‘vluchtig’ wat achteraf een zeer toepasselijke naam bleek te zijn. In tegenstelling tot zijn familie was Abel geen akkerbouwer, maar ging als schaapsherder door het leven(Gn:4:2). Samen met zijn broer Kaïn brachten ze offers aan God, hetzij een deel van de oogst; hetzij vette stukken van de eerstgeboren lammeren. Dierenoffers werden als het meest belangrijk gezien en zouden later ook steeds weer de voorkeur krijgen  boven de zogeheten eerstelingen van de oogst. Naarmate de tijd vorderde werd het duidelijk dat God de offers van Abel aanvaardde, maar niet die van zijn broer Kaïn. Om die reden lokte Kaïn zijn broer naar een open veld om hem dood te slaan. Abel was de eerste die een dierenoffer heeft gebracht, doch werd hij het eerste slachtoffer van een religieus dispuut.

Bronnen: Who is who in the Bible