Absenteïsme

Het meermaals of voortdurend, al dan niet rechtmatig afwezig zijn van personen op een plaats waar ze zouden moeten zijn. Hiervoor kunnen zowel tijdelijke als aanhoudende oorzaken het gevolg zijn. Het absenteïsme komt veelal voor tijdens drukke periodes, vakanties en feestdagen. Het begin en einde van de week zorgt meestal voor een piek van absenteïsme. In de politiek komt deze vorm ook voor hetzij als politiek individu, hetzij collectief. Deze vorm kan dan als wapen gebruikt worden om een belemmering te vormen tegen een ander politiek gedachtengoed. In de bedrijfseconomie spreekt men van absentëisme als een grote groep aandeelhouders niet aanwezig verschijnt op de algemene vergadering. De grote spreiding van het aantal aandelen en het niet bewust zijn van hun rechten kan hier als oorzaak worden beschouwd.