Adolescentie

De adolescentie volgt op de puberteit bij mensen en zal van het zestiende tot het eenentwintigste levensjaar duren. Het is als het ware het eigenlijke ‘volwassen worden’. Tijdens deze jaren exploreert men zijn eigen individualistisch karakter waaruit men een eigen zelfbeeld zal aannemen. Bij de Angelsaksen duurt de adolescentie van het twaalfde tot het eenentwintigste jaar.

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483