Adolf Hitler

Hitler was Duits staatsman, rijkskanselier en in feite een van de grootste dictators die de mensheid ooit heeft gekend. Als hoofd van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) wordt hij als één van de machtigste en vooral wreedste heersers van de 20e eeuw aanzien. Het was zijn bedoeling om van Duitsland een wereldrijk te maken, ook beter bekend als de periode van het Derde Rijk. Met dit idee werd de start tot de tweede wereldoorlog gegeven die begon in 1939 en een einde nam in 1945.

Vroege jaren:

Hitler wordt geboren in Braunau-am-Inn (Oostenrijk-Hongarije) in 1889. Hij was de zoon van een Oostenrijks tolbeambte Alois Schicklgruber die in 1877 zijn naam veranderde in Hitler. Zijn vader werkte als douane-beambte maar is overleden in 1903. De moeder Klara Hitler-Pölz overleed in 1907 waarna hij wees werd. Hitler bevestigde later in zijn werk “Mein Kampf” dat de naamsverandering van zijn vader het enige goede was dat hij had gedaan. Van zijn moeder daarentegen heeft hij altijd blijven houden. Hij droeg haar foto gedurende gans zijn leven bij zich. Na die tijd verhuisde hij naar Linz en dan te Wenen waar hij tweemaal probeerde om bij de Academie voor Beeldende Kunsten binnen te raken. Het was zijn passie om schilder te worden, doch besloot men hier dat hij daar onvoldoende aanleg voor had en werd prompt afgewezen.

Hij leefde op een kleine erfenis van zijn vader en een wezenpensioen maar had vrijwel geen geld. Daardoor moest hij slapen in bars en in opvang voor daklozen die werden gefinancierd door joodse filantropen. Voor de rest oefende hij allerlei beroepen uit om rond te komen. Hitler bleef ongeveer zes jaar in Wenen, waar hij geconfronteerd werd met een antisemitische politiek die zijn vooroordelen ten op zichte van de joden deed groeien. Hij was zwaar onder de indruk dat de omstandigheden van de arbeidsmilieus zeer slecht waren. In 1912 trok Hitler naar München waar hij werk vond als huisschilder. Hier wou hij zijn militaire dienst ontlopen maar in januari kwam de politie aan zijn deur met een mededeling van de Oostenrijkse regering. Hierin riskeerde Hitler een jaar in de gevangenis en een boete wegens het schuldig verzuim van de dienstplicht in zijn geboorteland. Hij werd gearresteerd maar later als “te zwak” bevonden (consultaat Oostenrijk) voor het leger daar hij volgens hun niet in staat was om wapens te dragen.

De eerste wereldoorlog:

In 1914 breekt de eerste oorlog uit en Hitler meldt zich spontaan aan als vrijwilliger bij het Duitse front. In het begin werd Hitler aanzien als een buitenstaander in de groep. Hij kreeg de functie van ordonnans, waar hij bevelen naar de voorste posten van het westelijk loopgravenfront bracht. Deze job bracht groot gevaar met zich mee en was zeker niet weggelegd voor een lafaard. Het was volgens Hitler de beste tijd van zijn leven. Het kameraadschap aan het front is hij achteraf dan ook blijven verheerlijken. De Duitse officieren waren vol lof over Hitler en zagen toen al dat hij een begadigd spreker was. Hij werd bevorderd tot korporaal en ontving in 1914 het Ijzeren Kruis 2e klasse. Vervolgens kreeg hij in 1918 een Regimentsdiploma omdat hij zo dapper was t.o.v. de vijand en in december van datzelfde jaar ontving hij het zelden verleende Ijzeren Kruis 1e klasse. Als korporaal werd hij gewond bij een gasaanval en was gedurende 3 maanden verblind. Een schampschot had ook een litteken nagelaten in het aangezicht dat hij later wegwerkte door zijn haarlokken zijdelings te kammen.

Politieke Carrière van Hitler:

Na de oorlog kwam hij in conflict met de soldatenraden en na de val hiervan werd hij propaganda agent bij Reichswehr. Daar liet één van zijn oversten hem kennis maken met de “Deutsche Arbeiterpartei” wat toen een kleine nationalistische partij was onder leiding van Anton Drexler. De partij was uiterst klein en had misschien maar 60 actieve leden. Hitler leek dan ook eerder ongeinteresseerd in de partij tot een professor hem met zijn mening woest maakte. Hij nam het woord en sprak de vergadering die plaatshad in een lokaal café heftig toe tot de professor uiteindelijk vertrok. Achteraf vroeg Anton Drexler hem om bestuurslid te worden wat hij na een nacht slapen prompt heeft aanvaard. In 1921 kreeg hij het voor elkaar om Drexler uit de partij te krijgen die toen van naam veranderde tot “Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei of kortweg NSDAP”. Van deze nieuwe partij werd hij voorziter. De partij had veel succes in Beieren na de val van de radenrepubliek. Hij knoopte goede relaties aan met de “Reichswehr” en met de vakbonden van die tijd. In september 1923 werd de Kampfbund gevormd waar Hitler de leiding over kreeg. Hij wist zijn voordeel te halen uit de bezetting van het Ruhrgebied en uit de inflatie. Hij probeerde de Beierse regering omver te werpen, maar mislukte en hij werd veroordeeld tot 5 jaar opsluiting in de vesting Landsber. Na een jaar werd hij vrijgelaten. Het is hier dat hij zijn bekende werk “Mein Kampf” heeft geschreven wat ging over zijn afkomst en jeugd in Linz, Wenen en München en heeft de vorming weergegeven van zijn denken en toekomstplannen. De SA kon niet meer vertrouwen op Hitler daar deze in 1924 de “Schutzstaffel of SS” had opgericht voor de persoonlijke bescherming van zijn leiders. Hitler begon deel te nemen aan de verkiezingsstrijd maar dit was niet altijd even makkelijk. Het duurde tot 1929 voor het Nationaal-Socialisme van de grond kwam. Dit had vooral te maken met de grote economische crisis waardoor mensen sneller voor radicale partijen gingen kiezen. De partij die in 1928 slechts 12 vertegenwoordigers telde kon nu staan pronken met 107 zetels in 1930 wat vooral aan de radicale taal van zijn leider was te wijten. In 1932 waren er presidentsverkiezingen waar hij zich gewonnen moest geven ten opzichte van Hindenburg maar niettemin behaalde Hitler 13400000 stemmen. In 1932 behaalde de NSDAP met 230 zetels een monsterscore en was daarmee de sterkste fractie. Hitler eiste dan ook het kanselierschap op maar kanselier “Von Papen” ontbond het parlement. Er werden nieuwe verkiezingen uitgesproken maar deze waren nefast voor Hitler omdat er slechts 196 nationaal socialisten  werden gekozen. Het nieuwe Kanselier ambt werd toegeschreven aan von Schleicher maar deze werd al snel op een zijspoor gezet. Hitler ging dan maar een regering aan met de conservatieven.

Hitler aan de macht:

In 1933 werd hij met tegenzin door von Hindenburg tot Kanselier benoemd waarna Hitler het parlement ontbond. Op 5 maart werden er nieuwe verkiezingen georganiseerd die de NSDAP 44% van de stemmen hadden opgeleverd. Duitsland werd al snel gereorganiseerd en Hitler zijn macht begon door eigen toedoen fenomenaal te groeien. Hitler besloot zich in 1934 ook te ontdoen van zijn radicale vleugel. Dit gebeurde in “de nacht van de lange messen” waar hij zijn rivalen van de SA en andere politieke tegenstanders liet vermoorden. Toen Hindenburg een maand later overleed, voegde Hitler de bevoegdheden van het ambt van Rijkspresident bij die van zijn eigen ambt als Rijkskanselier. Vanaf dan werd zijn titel: “Reichsführer”. Dit werd met een volksraadpleging bevestigd. Met behulp van Heinrich Himmlers Gestapo en goede reclame o.l.v. Joseph Goebbels werd zijn populariteit alsmaar groter. De gedachte van een superieur volk werd rondverteld en algauw kwam dit in zijn programma tot uiting. Hij richtte de Gestapo op en begon aan de opening van concentratiekampen. Ook werd er overgegaan tot de aanleg van een groot Duits wegennet waar eerder von Papen de aanzet toe gegeven had. De anti-nazi’s werden samen met de joden vervolgd en het idee tot uitroeiing van iedereen die tegen de gedachten van Hitler waren kwam aan bod. Maar Hitler wou meer en zag oorlog als enige oplossing voor zijn expansiebehoeften. Hij maakte een eind aan de werkloosheid door op oorlogsproduktie over te schakelen.

Tweede wereldoorlog:

In 1937 besloot Hitler om alle Duitssprekende landen te verenigen. Hij bracht wijzigingen aan in de regering en de legertop. In 1939 sloot Hitler het Molotov-Ribbentropact af met Jozef Stalin waarin al een verdeling over Polen stond. Het was voor de omringende landen duidelijk dat Hitler zijn plannen hierbij niet zouden stoppen dus besloten de andere landen om hun defensiebudget op te hevelen. De bezetting van het memelgebied volgde en in 1939 eiste hij de Duitse gebieden in Polen op. Met de inval in Polen op 1 september 1939 ontketende hij de tweede wereldoorlog. In minder dan vijf weken werd het Poolse leger overtroffen waarna Noorwegen en Denemarken volgden. Later slaagden ze erin om de Britten en het grootste deel van het Franse leger in België achter te laten, te omsingelen en later te verslaan. Hierna kon Parijs makkelijk worden ingenomen. Tijdens de slag in 1940 om “de Slag om Engeland” werd snel duidelijk dat de Luftwaffe het luchtruim boven Engeland niet onder controle konden krijgen. Zo werd een invasie van de Britse Eilanden onmogelijk gemaakt. Hitler was altijd tegen een tweefrontenoorlog doch koos hij er voor om in 1941 de USSR binnen te vallen. Na de mislukte aanval op Moskou nam Hitler zelf het heft in handen. Hij nam het bevel van de landstrijdkrachten dan ook zelf waar. Maar stilaan kwam er langs alle kanten tegenstand en bleek een Duitse nederlaag onafwendbaar. De Verenigde Staten hadden zich ondertussen door Pearl Harbor bij Hitlers tegenstanders aangesloten. Hitler verklaarde oorlog aan de Verenigde staten en hoopte dat de japanners een tweede oostelijk front zouden vormen tegen de USSR wat uiteindelijk nooit is gebeurd. De tegenstanders van Hitler waren de USSR, de Verenigde staten en het Verenigd koninkrijk wat volgens sommigen een onmogelijke overwinning kon opleveren. Maar Hitler zag dit anders en geloofde in de inzetting van geheime wapens zoals de atoombom die toen in voorbereiding was. Hij heeft het laatste offensief zelf in handen genomen. Dit was in 1944 in de Ardennen. Hierna sloot hij zich op in de bunker van de Rijkskanselarij omdat hij perse in Berlijn wou sterven. Op 29 april 1945 huwde hij met Eva Braun om tenslotte de volgende dag zelfmoord te plegen.