Adrenaline

Adrenaline heeft als hormoon een sterk stimulerende werking op het sympathisch zenuwstelsel waarmee het menselijk lichaam in een staat van paraatheid zal evolueren. Men kan een verhoogde hartslag, vaatvernauwing, spierspanning, verwijding van de pupillen en een algemene verlaging van de darmfunctie vaststellen. Als neurotransmitter heeft het eveneens een stimulerende werking daar het aan het einde van de sympathische zenuwvezels van het perifeer zenuwstelsel zal vrijkomen. Alsook bij een diversiteit aan neuronen van het centraal zenuwstelsel.

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483