Affectieve verwaarlozing

Men spreekt van affectieve verwaarlozing of ‘affective neglection’ wanneer kinderen tijdens hun jeugdjaren emotioneel tekort gedaan zijn geweest. Volgens Sigmund Freud waren kinderen vooral in hun eerste vijf levensjaren ontzettend kwetsbaar en zou men als ouder of opvoeder in een voldoende aan liefde, aandacht, veiligheid en begrip tijdens deze eerste jaren moeten voorzien. Zo niet kan het kind in kwestie hier traumatische gevolgen aan overhouden.

 

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483