Affectiviteit

Affectiviteit is het geheel van aangeboren of verworven banden die een persoon aan zijn omgeving doet binden en hem in staat stelt om hiermee te handelen. Het gemoedsgevoel is vooral verantwoordelijk bij veranderingen van het algemene bewustzijn zoals bij liefde en haat. De uitingen van affectiviteit dienen daarom zo beperkt mogelijk te worden gehouden al leidt dit soms tot psychische afwijkingen. Op het belang van affectiviteit werd er door grote filosofen zoals Aristoteles en Spinoza al veel eerder nadruk gelegd.