Aflossingstabel

Een aflossingstabel is een schematische weergave voor het aflossen van een lening. Deze geeft voor elke maand of jaar de te betalen rente weer. De tabel wordt voor de hele periode van de lening opgesteld, dit gebeurt op basis van een aflossingsannuïteit. Indien men kiest voor een lening met variabele rentevoet dan kan de aflossingstabel in de loop ter tijd waar nodig worden aangepast. Het is dan slechts een schatting van het mogelijk te betalen bedrag.