Akoestikofobie – Angst voor geluid en lawaai

Men spreekt over een Akoestikofobie wanneer mensen angst gaan vertonen bij het aanhoren van geluiden. Dit is meestal het gevolg van eerdere, onverwerkte trauma’s waardoor de patiënt bij het minste geluid zijn oren zal spitsen. Er is niet veel nodig om bij deze patiënten een paniekaanval te ontketenen. Soldaten uit WOI waren hier een frappant bewijs van, wanneer ze dagenlang in loopgraven  aan artilleriebeschietingen waren blootgesteld.

Bronnen: Het Angsten boek/Das Buch der Ängste