Alexandre Delcommune

Alexandre Delcommune was een Waals ontdekkingsreiziger die werd geboren te namen in 1855 en is overleden te Brussel in 1922. In 1874 is hij de eerste Belg die zich in Kongo vestigde en er tal van reizen maakte. Tijdens deze tochten stelde hij de loop van de Kasai en haar zijrivieren vast. Ook werd de Lawami, de Itimbiri, de Aroewimi en de Roeki door hem vastgesteld. In 1892 bereikte hij langs de bovenloop van de Loelaba de Nsilowatervallen. Het was datzelfde jaar waarin hij Roemaliza verdreef die een Arabische heerser was van het Tanganjikameer en keerde hierna naar het Zuiden terug. Hij is de auteur van “Vingt années de vie africaine”.