Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een officiële, duidelijk en ondubbelzinnige kennisgeving per brief die een persoon of onderneming aan zijn eerder contractuele verplichtingen herinnert. Hierin staat duidelijk vermeld wat er van de aangeschrevene verlangd wordt en waarop de verzender van de ingebrekestelling zich baseert, binnen welke termijn een oplossing vereist is, met voorstel hoe hieraan voldaan kan […]

Robby De Letter (auteur)

Robby De letter is auteur van thrillers, horror -en sciencefictionverhalen. Hij studeerde theologie, wat je ook regelmatig in zijn verhalen kan terugvinden. Met een uitermate interesse in hoe mensen het geloof ervaren, zoekt hij in zijn boeken naar oplossingen voor niet alledaagse problemen. Hoewel zijn werk tot het genre van de fictie behoort, lijkt de […]

Paypal

Paypal is een online betaalsysteem dat je gegevens privé houdt. Het werkt als een bemiddeling tussen je bankkaart en de aankoop die je wilt uitvoeren zodat je kaartgegevens voor de verkoper niet zichtbaar zijn. Je kan zowel je bankrekening als je kredietkaart aan een paypalrekening toevoegen. Je betaalt door middel van een email-adres.  

Bemiddeling

Een geschil wordt in de eerste plaats door de partijen zelf beslecht. Hier komt geen derde beslisser zoals bv. een rechter aan te pas. Men kan slechts succesvol bemiddelen indien beide partijen bereid zijn om elkaars standpunt te overwegen. Men zal zich uiteindelijk tot een compromis  proberen te bewegen. Indien dit niet lukt kan een […]

Respijtdagen (kinderopvang)

Respijtdagen zijn dagen die van het opvangplan voor kinderen mogen afwijken welke vooreerst waren overeengekomen. Indien je een voltijds opvangplan hebt zal je dus meer respijtdagen dagen hebben dan een persoon met een deeltijds opvangplan. Wanneer men meer dagen zou opnemen welke buiten de respijttermijn vallen zal men moeten bijbetalen. Dit bedrag is tevens niet […]

Arbor Virus

Bepaalde groep virussen die door geleedpotigen worden overgebracht. Hieronder valt het gelekoortsvirus, dengue en verschillende soorten encefalitis.