Algofobie – angst voor pijn

We lijden allemaal wel eens aan algofobie. Van kindsbeen af hebben we geleerd om pijn zoveel mogelijk te vermijden. Het dreigement om iemand pijn aan te doen is vaak voldoende om angst bij die persoon op te wekken. Deze prikkels worden door sterkere emoties verdoofd. De behandeling van chronische pijn houdt veelal in dat men dmv oefeningen de patiënt laat beseffen, dat een normale vrees voor pijn meer dan voldoende is.

Bronnen: Het Angsten boek/Das Buch der Ängste