Amathofobie – Angst voor stof

De mens is stof en zal tot stof wederkeren. Stof nestelt zich in alle hoekjes en spleten. Het zal steeds wederkeren en er is weinig aan te doen. De angst voor stof laat zich door deze mentale voorstelling vaak gelden. 

Bronnen: Het Angsten boek/Das Buch der Ängste