Ambidextrie

Ambidextrie of tweehandigheid geeft een persoon de behendigheid om met zowel zijn linker -als rechterhand gelijke vaardigheden te kunnen uitoefenen. Men is dus niet rechtshandig of linkshandig, maar zit langs de twee kanten op een gelijke hoogte. Men kan ervan uitgaan dat ambidextrie geen aangeboren eigenschap is, maar dat dit meer te maken heeft met een persoon zijn opvoeding. Daar de meeste personen toch een voorkeur hebben om linkshandig of rechtshandig te zijn komt dit uiterst zelden voor. Sommige mentors gaven hun leerlingen de taak om beide handen in gelijke mate te oefenen, volgens wetenschappers is dit schadelijk voor de verdere ontwikkeling van een kind.