Anhedonie

Anhedonie of ‘anhedonia’ is een term die men gebruikt wanneer een patiënt bij zaken die normaal een plezierig gevoel geven niet langer de vreugde hiervan kan ervaren. De oorzaken van anhedonie kunnen bij schizofrenie, burn-out, depressie of aan een middel gebonden stoornis gezocht worden.

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483