Anosognosie

Anosognosie of ‘anosagnosia’ is een aandoening waarbij de patiënt het eigen ziek of gehandicapt zijn niet wil erkennen. Hierbij denken we bv. aan blinde mensen die aan het ‘syndroom van Anton‘ lijden en hierbij in geen enkel geval konden bevatten hoever hun handicap gevorderd was. Deze aandoening kan een organische -of psychische oorzaak hebben.

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483