Antipsychotica

Antipsychotica of ‘antipsychotics’ zijn medicijnen ter behandeling van psychosen. Hiermee zou de opwinding, agressie en angst van de patiënt in belangrijke mate moeten worden getemperd. Manies, wanen en hallucinaties zouden aanzienlijk moeten verminderen. Het spreekt voor zich dat een medisch expert de behandeling moet opvolgen alsook zal dit steeds met een therapeutische behandeling moeten gepaard gaan. Antipsychotica kan men in butyrofenonen, thioxantenen, difenylbutylaminen, fenothiazinen, butyrofenonen en andere onderverdelen. Hun belangrijkste taak blijft dat ze de receptoren voor dopamine blijven afsluiten. Belangrijke bijwerkingen zijn de remming in bewegingsvrijheid alsook het sterk verminderen van de algehele psychische activiteit. Sufheid en gewichtstoename zijn zeker niet uitgesloten.

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483