Antopomorfisme

Wanneer men menselijke eigenschappen of gevoelens gaat verlenen aan niet menselijke wezens of aan levenloze zaken spreekt men over antropomorfisme. Men vindt dit vooral aan bij de mythologie en in stripverhalen of andere fictieve werken. In het Christendom kan men antopomorfisme toewijzen aan de verkondiging van God die een menselijke gedaante zou aangenomen hebben. Velen wijzen menselijke gedachten en gevoelens toe aan dieren wat kan rusten op een antropomorfe voorstelling van dieren.