Apraxie

Apraxie of  ‘apraxia’ is een term die men hanteert wanneer de patiënt een probleem in zijn handelingen vaststelt. Het automatisme van een handeling kan bij patiënten met apraxie soms nog uitgevoerd worden, maar dan wel op een onbewuste manier. De volgorde van diens handelingen geven vaak ook grote problemen omdat de opgeslagen schema’s in de hersenen die men gebruikt, om bv. te eten, scheren enz. niet langer meer kunnen worden opgeroepen. Men kan dit wel enigszins verhelpen door op voorhand de te volgen orde klaar te leggen.

 

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483