Assessment center

Een assessment center is een plaats waar men potentiële sollicitanten aan gedragstoetsen zal onderwerpen. Aan de hand van verschillende testen gaat men na of de kandidaat voor een bepaalde functie geschikt is. Deze centra worden vaak door psychologen bestuurd en de sollicitant wordt tevens ook door meerdere mensen getest zodoende een kwalitatieve uitslag van diens resultaten te kunnen bewerkstelligen. Bedrijven doen hier de laatste jaren meer en meer een beroep op, omdat de kost hiervan met een goede nieuwe werkkracht vaak snel terugverdiend is.

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483