Attitudeverandering

Vooraleer we over attitudeverandering of  ‘change of attitude’ kunnen spreken moet men met heel wat zaken rekening houden. Er moet een overtuiging bij patiënt en therapeut bestaan vooraleer we hier resultaat van kunnen verwachten. Er is actie nodig welke meestal door een veelheid aan communicatie kan worden bewerkstelligd. De attitude bestaat uit een cognitieve (wat men van een object vindt) en affectieve component (de emoties die hieraan gekoppeld zijn).

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483