Automutilatie

Automutilatie of  ‘self mutilation’ is een psychiatrische stoornis waarbij de patiënt zichzelf gaat verwonden. Dit gaat vaak gepaard met andere stoornissen zoals bv. borderline. De gevolgen van automutilatie kunnen verstrekkend en vaak onomkeerbaar zijn. Wanneer de patiënt verstandelijk gehandicapt is spreekt men niet over automutilatie.

Relevante website: http://www.automutilatie-site.nl/

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483