Balans suïcide

Is een manier van zelfdoding waarbij de patiënt eerst gaat overwegen of zelfmoord wel de beste oplossing is voor zijn probleem. Men kan bv. zelfmoord willen plegen omdat men aan een ongeneeslijke ziekte lijdt.

 

Bronnen: Encyclopedisch woordenboek van de psychologie, Piet van der Ploeg & Garant-Uitgevers nv, ISBN: 9789044118483