Basileus

Benaming die men in de oudheid gebruikte om een machtige vorst mee aan te duiden. In het begin werden de Griekse koningen meer aanzien als stamhoofd dan als absolute heersers doch werd de term ook gebruikt om alleenheersers aan te duiden uit het Nabije Oosten. De Perzische koning die de imposantste heerser van zijn tijd was nam de naam “basileus” tot de zijne. Achteraf heeft Alexander De Grote deze overgenomen en “de Seleuciden” vervolgden hem. De “Parthische Arsaciden” en de “Perzische Sassaniden” hebben de titel ook gebruikt. Toen de Byzantijnse keizer Herakleios I de Perzen had verslagen heeft hij hetzelfde gebruik in acht genomen en zijn opvolgers gebruikte de term “Basileus autocrator Romanorum”.