Bemiddeling

Een geschil wordt in de eerste plaats door de partijen zelf beslecht. Hier komt geen derde beslisser zoals bv. een rechter aan te pas. Men kan slechts succesvol bemiddelen indien beide partijen bereid zijn om elkaars standpunt te overwegen. Men zal zich uiteindelijk tot een compromis  proberen te bewegen. Indien dit niet lukt kan een bemiddelaar worden aangesteld.