Boekbespreking

Een boekbespreking is een schriftelijk of mondeling verslag van een verschenen publicatie. Een boekbespreking wordt gevraagd op scholen maar dagbladen en tijdschriften hebben dikwijls een rubriek waar boeken of andere literaire werken worden besproken.

Geschiedenis: 

Wetenschappelijke en vaktechnische bladen doen al lang beroep op boekbesprekingen. In 1665 werd de “journal des sçavans” voor de eerste maal uitgegeven, hierin was het aanvankelijk de bedoeling om boekbesprekingen te publiceren van filosofische en wetenschappelijke aard. Maar na enige tijd werden de boekbesprekingen al gauw ingenomen door andere artikels en bijdragen. Het heeft dan tot medio 19e eeuw geduurd voor de boekbespreking opnieuw gelanceerd was.

Doel:

Een boekbespreking heeft als doel om een kritische evaluatie te bieden op een recent gepubliceerd werk. Hierin kan de lezer dan opmaken of het de moeite zou zijn om het werk te lezen, het is hierom dat schrijvers steeds bij een nieuwe publicatie met een bang hart de eerste boekbesprekingen afwachten. Deze kunnen namelijk de verkoop maken of kraken. Bij de lancering van een nieuw boek wordt er door de uitgever reclamemateriaal verspreid, in dit geval spreken we niet van een boekbespreking maar van een boekaankondiging daar het werk niet wordt bekritiseerd.