Buy and hold strategie

Investeringstrategie die gebaseerd is op het kopen van kwaliteitsaandelen en deze door elke economische cyclus bij te houden. Volgens sommigen is dit de strategie die het beste werkt. De belegger zal veel minder transactiekosten hoeven te betalen al kan dit als een minder doorslaggevende factor worden beschouwd daar de transactiekosten de laatste jaren enorm zijn gedaald.

De aandelen die voor deze strategie in aanmerking komen moeten aan een paar voorwaarden voldoen:
*De vooruitzichten op de lange termijn moeten gunstig zijn
*Het management van de bedrijven die je koopt moet eerlijk en goed zijn.
*De dividenden moeten voldoende renderen.
*Het bedrijf moet een kunde of product hebben dat uniek is.
*Tenslotte moet de prijs die je betaalt per aandeel normaal zijn.

Bij inachtneming van bovenstaande voorwaarden is de belegger haast verzekerd op gunstige resultaten, terwijl de beurs op de korte termijn zich kan baseren op sentiment zal de langere termijn de waarde van het aandeel meestal overtreffen. Maar een aandeel bijhouden lijkt makkelijker gezegd dan gedaan, de meeste mensen verkopen bij aanhoudende verliezen terwijl het voor zich spreekt dat je dan je aandelen gewoon moet bijhouden. Een van de bekendste beleggers die de “buy and hold” strategie toepast is miljardair Warren Buffet.