Colbertisme

Het Colbertisme is een economisch stelsel dat de Franse staat oppermachtig wou maken door de ontwikkeling van industrie en internationale handel. Het is een vorm van mercantilisme en vond plaats in de 2de helft van de 17e eeuw dankzij J.-B. Colbert. De internationale handel werd aanzien als een vorm van nationale welvaart en werd dan ook terdege gestimuleerd door overheidssteun. Ook ging men staatsbedrijven oprichten en de buitenlandse concurrentie werd geweerd door hoge toltarieven. Hierdoor ontstond een handelsoorlog en was de basis voor het militair conflict van 1672. De landbouw werd door het colbertisme volledig verwaarloosd.