Conformisme

Conformisme is het zich aanpassen aan een tradionele cultuur van een bestaande samenleving, hierdoor gaat men de gebruiken en gewoonten van die samenleving overnemen. Dit leidt vaak tot nivellering waardoor gedrag en smaak tussen de groepen zal samenvallen. In onze mediamakende maatschappij komt conformisme vaak voor mede dankzij reclame, radio en televisie. Sommige personen zullen zich echter keren tegen conformistisch gedrag, de zogenaamde non-comformisten. Zij kijken dan meestal op naar een non-comformistische leider wat hun eigenlijk zelf weer conformistisch maakt aan hem.