Conjunctuurpolitiek

Men spreekt van conjunctuurpolitiek als de overheid maatregelen treft om de schommelingen binnen de economie te kunnen beperken of zelfs helemaal uit te schakelen. Het is vooral de bedoeling om het investeringsniveau en de consumentenbestedingen te laten stabiliseren. Kan zowel toegepast worden als bestrijding bij een depressie of als poging om een “boom” effect te verminderen. Er wordt dan gebruik gemaakt van de monetaire, financiële en van de loon- en prijspolitiek. Als men de conjunctuur een stimulans wilt geven kan men de overheidsuitgaven verhogen en de belastingen verlagen, het tegenovergestelde zal vanzelfsprekend een omgekeerd effect nastreven. Het tijdstip wanneer deze maatregelen worden toegepast lijkt het moeilijkste te zijn bij het bedrijven van conjunctuurpolitiek. Door de vertraagde uitwerking zullen sommige maatregelen een vals effect weerspiegelen waardoor de conjuncturele situatie er op het ogenblik veraderlijk anders kan uitzien. Men moet er zich dus van bewust zijn dat deze overheidsmaatregelen ook een negatieve invloed kunnen teweegbrengen.