Consensus

Het komen tot een consensus is het komen tot overeenstemming tussen twee of meerdere partijen. Dit wil niet zeggen dat alle partijen voor de honderd procent akkoord gaan met de oplossingen voor de geschilpunten maar men kan zich vinden in het compromis. Men mag dit zeker niet verwarren met unanimiteit waar partijen een volledig en éénzijdig plan of probleem goedkeuren. In de politiek probeert men steeds tot een consensus te komen.

Geschiedenis:
Het oudste Romeinse recht bestond al uit rechtshandelingen al waren deze louter formeel. Van zodra de rechtsontwikkeling evolueerde ging men dan meer de nadruk leggen op het wilselement. Zo kwam de wilsovereenstemming of de zogenaamde consensuele overeenkomsten tot stand. Hieronder behoorden koop, huur, maatschap en lastgeving. In het Romeinse recht is nooit de situatie ontstaan dat elke consensus dat gebaseerd was op verbintenissen of verbintenisscheppende overeenkomsten werd aanvaard.