Consignatie

Men spreekt over consignatie wanneer een leverancier/distributeur een overeenkomst aangaat met een kleinhandelaar waarin hij goederen levert die pas moeten worden betaald wanneer de handelaar deze ook daadwerkelijk verkoopt. De geleverde goederen blijven tot bij de verkoop aan de consument eigendom van de leverancier/distributeur. Dit alles wordt meestal opgesteld in een overeenkomst tussen de beide partijen. De kleinhandelaar wordt beschouwd als “een goede huisvader” op te treden en zal bij eventuele schade dan ook moeten opdraaien voor de kosten.

Trackbacks

  1. […] het “ons kent ons”  kongsi principe,  en besloot uiteindelijk te kappen met de hele consignatie-Kunsthandel………….wat een […]