Consolidatie

De term consolidatie verwijst naar verschillende begrippen:

Consolidatieschuld: Het vervangen van een schuld door een andere schuld. Een lening of andere schuld kan veranderd worden in looptijd, men kan er een halflange of langlopende schuld van maken. Dit gebeurt meestal bij overheidsschuld. Men spreekt over directe consolidatie wanneer men vrijwillig een titel van korte termijn wisselt tegen een schuld met langere termijn. Een indirecte consolidatie gebeurt wanneer de overheid een publiek aanbod beantwoord krijgt met een halflange of langlopende lening.

Boekhouding: Een algemene voorstelling van verschillende ondernemingen die door deelneming samenhoren, men spreekt hier van de cernbalans of geconsolideerde balans. Hierdoor kunnen de aandeelhouders van de holding een beter zicht krijgen op de algemene toestand van deze bedrijven. Vanaf een participatie van 50% is de weg naar consolidatie vrij aannemelijk al is dit geen verplichting.

Heelkunde: Het verloopproces wanneer de delen van een gebroken bot stevig aneengroeien.

Leger: Is een krachtdadig optreden van het leger om een veroverd terrein in hun eigen verdediging in te lijven, dit gebeurt meestal met grote vuurkracht.