Dialect

Een dialect is een uit één gemeenschappelijke grondtaal voortkomend taalgebruik, dit wordt ook wel dikwijls omschreven als de streektaal. De verstaanbaarheid van de dialecten verschilt naarmate de streken verder uit mekaar liggen. De grenzen van de dialecten zijn niet makkelijk te trekken, ze worden gevormd door bundels isoglossen die de lijnen van de gebieden met hetzelfde verschijnsel afbakenen. De spraak van ontwikkelden verschilt van streek tot streek in mindere mate dan die van minder ontwikkelden. In ons nederlands taalgebied vindt men dialecten die hun oorsprong kennen uit de middeleeuwen maar zijn sinds de invoering van het algemeen nederlands tot tweede talen gedegradeerd.