Dienstencheque

De dienstencheque is een betaalmiddel, waarbij de overheid een financiële bijdrage levert. Elke privépersoon die in België verblijft en daar ook gedomicilieerd is, kan tegen een voordeeltarief dergelijke cheques bestellen. Het is een gesubsidieerd betaalmiddel dat men kan aanwenden om de prestaties van huishoudelijke hulp te financieren, op voorwaarde dat men de strenge regels die hieraan verbonden zijn, strikt naleeft. In de praktijk betaalt u 9€ per uur geleverde dienst, die u na belastingvermindering slechts 6,30€ kost. De gekochte cheques moeten binnen een periode van 8 maanden worden aangewend. De huishoudhulp is door haar werkgever (Dienstenchequebedrijf) verzekerd tegen arbeidsongevallen en heeft talrijke voordelen tijdens de uitoefening van haar functie.

De toegelaten activiteiten omvatten:

  • schoonmaken met inbegrip van de ramen;
  • wassen en strijken;
  • verstelwerk van strijkgoed;
  • bereiden van maaltijden.