Dienstwoning

Een dienstwoning is een woning die de werkgever aan zijn werknemer aanbiedt in het kader van een tussen de twee afgesloten arbeidsovereenkomst. Het is een toelaatbare vorm van loon en is zowel in België als in Nederland erkend. Als de werknemer de beschikbare woning gebruikt om zijn arbeid terdege te kunnen uitvoeren dan moet hij ook onmiddellijk de woning verlaten bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst, in dat geval gelden alleen de regels van de arbeidsovereenkomst. In ander geval kan hij wel aanspraak maken op huurbescherming.