Doodzeilen

Wanneer men al zeilend de stroom of het tij wilt overwinnen spreekt men over doodzeilen. Zodoende zal men niet afdrijven, noch ten opzichte van de wal vorderen.

 

Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie. Samenstellers: L. Nagels en L. Vandeschoor. 25 dln. A-Z 1972-79. Atlas, 1979.4 supplementen 1980, 1983, 1991, 2002. ‘s-Gravenhage: Scheltens en Giltay (vanaf dl. 17: Hasselt: Heideland-Orbis / ‘s-Gravenhage: Scheltens en Giltay).