Ethologie

Ethologie is een leer binnen de biologie die het gedrag van dieren in hun natuurlijke biotoop onderzoekt, tegenwoordig is de ethologie ook uitgebreid naar dieren en mensen in laboratoria voor zover het een meerwaarde kan betekenen naar het begrijpen van hun gedrag in hun natuurlijke omgeving.

Ontstaan:

De grondleggers van de ethologie zijn O.Heinroth, C.Whitman, K.Lorenz en N.Tinbergen. Het eerste pionierswerk was het gedragsonderzoek bij eenden door K.Lorenz en N.Tinbergen omstreeks 1935, hier stond de experimentele kwantitatieve aanpak centraal. De typisch ethologische benadering heeft zich pas ontwikkeld door toedoen van biologen uit West Europa.

Studie:

Een ethologische studie begint met een ethogram wat een opsomming en beschrijving geeft van de gedragselementen van een dier.
Hierin wordt er beroep gedaan op verschillende analyses:

Vergelijkende gedragsstudie: hier worden verwante diersoorten vergeleken met de onderzochte dieren.
Functieonderzoek: Hier worden de verschillende bewegingspatronen getoetst aan de aanwezige ecologische factoren.
Ontogenie van het gedrag: Hier wordt de ontwikkeling onderzocht vanaf de geboorte of zelfs ervoor onder invloed van zijn omgeving.
Motivatieanalyse: Hier worden verschillende bewegingspatronen samengebracht en stelt men een analyse op van de ruimtelijke nabijheid en faciliterende invloeden.