Forensisme

Men spreekt van forensisme of pendelen wanneer personen zich tussen de woning en het werk verplaatsen. De pendelaar of forens is degene die de verplaatsing onderneemt. Het toenemend forensisme heeft twee belangrijke oorzaken:

  • de snel groeiende bevolking
  • de afstand tussen woon -en werkplaats vergroot