Gordelroos (Herpes zoster, zona)

Gordelroos of ook wel zona genoemd is een onaangename, rode huiduitslag die zich langs een zenuwbaan zal markeren. Langs een enkele kant van het lichaam zullen blaasjes op buik, borst of gelaat waarneembaar worden, welke later voor de patiënt pijnlijk kunnen blijven. Het is in feite een voortvloeisel van een infectie met het varicella-zostervirus dat in de eerste plaats voor waterpokken zal zorgen maar in de zenuwcellen aanwezig zal blijven. Wanneer op een verdere leeftijd het virus terug in werking treedt zal het instaan voor de ontwikkeling van gordelroos. Men denkt dat een verzwakking van de gezondheid de belangrijkste reden vormt, waarom het virus terug actief is geworden al kan men hier geen uitsluitsel over geven. Mensen met zware ziekten als aids of kanker hebben in het algemeen een verminderde weerstand wat hun meer vatbaar maakt om gordelroos te krijgen. De uitbreiding van het virus op andere personen is het gevolg van directe aanraking met de blaasjes indien de persoon geen immuniteit heeft opgebouwd in het verleden(door een eerdere infectie van waterpokken).

Symptomen:

In het prille begin zal men een tintelend gevoel waarnemen op het geïnfecteerd gebied. Hierna zal de koorts, hoofdpijn en de pijnlijke uitslag zich gaan kenmerken. Na drie tot vier dagen zal er korstvorming ontstaan, wat al dan niet voor verdere littekens kan instaan. Als er een zenuwbaan naar de ogen geïnfecteerd is kan het hoornvlies ontsteken wat in niet veel voorkomende gevallen tot verlamming van het gelaat kan zorgen.

Remedie:

Voor er blaasvorming is ontstaan kan men moeilijk een diagnose stellen, daar pijn in de borststreek ook voor angina pectoris beschouwd kan worden. Antivirale middelen kunnen bij hevige gevallen een uitkomst bieden daar ze de uiting van de ziekte kunnen tegengaan. Het is van het grootste belang dat ouderen of andere patiënten met een verminderde weerstand onmiddellijk behandeld kunnen worden. Carbamazepine en andere pijnstillers kunnen de last van postherpetische neuralgie verminderen. De meeste mensen hebben een herstel van twee tot zes weken nodig om een aanval van gordelroos te kunnen verwerken. Eenmaal men de ziekte heeft gehad is men niet immuun voor toekomstige aanvallen van gordelroos.

Bronnen:
Het medisch handboek-4e druk 2005(Oorspronkelijke titel: Complete Home Medical Guide)-Hoofdredactie: dr. J.J.E. van Everdingen-Oorspronkelijke uitgever: DK publishing, Inc.- Nederlandse uitgever: Kosmos-Z&K uitgevers B.V., Utrecht/Antwerpen(ISBN: 9021535726)