Gymnastiek

Gymnastiek is een lichaamsoefening die bestaat in verschillende disciplines. Het staat voor de bevordering van de harmonische lichaamsontwikkeling en de algemene gezondheid. De beoefening van deze sport gebeurt meestal in het gymnasium.

Oorsprong:
Gymnastiek kwam al voor in de oudheid, Egyptenaren en Grieken beoefenden vele vormen van lichamelijke oefeningen ter bevordering van hun lenigheid en kracht. Sindsdien is de omvang en inhoud van het begrip blijven evolueren. De gymnastiek moest bijdragen tot de harmonische ontwikkeling van lichaam en geest. Grote pioniers in deze sport zijn Hiëronymus Mercurialis(1569), C.F. Guts Muths(1759), P.H. Ling(1776) die zich beperkte tot houdingsoefeningen en A.Spiesz(1810) die mee de basis heeft gelegd voor het klassieke gymnastiekonderwijs in Duitsland. De muzikaal ritmische gymnastiek werd door E.Duncan(1874) onderwezen, de samenhang met onze tijd werd gemaakt door H.Medau(1890). Deze stelde een goede conditie en het gebruik van handgereedschappen tot doel. Het heeft dan nog geduurd tot na de tweede oorlog voor de moderne gymnastiek werd onderwezen op scholen die aanvankelijk eerst bedoeld was voor de meisjes.